Reserveer uw vakantie

Wettelijjke vermeldingen

Uitgever

"www.camping-port-de-neuvic.fr" is de website van de camping le Port de Neuvic, waarvan het hoofdkantoor gebaseerd is op :
camping le Port de Neuvic
Antiges
19160 Antiges - France

Hoofd redaktie, Directeur publikatie :
LIONEL COUPAT
telefoonnummer : 05 55 95 81 18
e-mail : campingportdeneuvic@gmail.com

Persoonlijke gegevens – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Volgens de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, hebt u recht op inzage, corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens.
Vous pouvez nous contacter NLNL :
by email : campingportdeneuvic@gmail.com
by post : camping le Port de Neuvic Antiges 19160 Antiges - France

Respect voor de intellectuele-eigendomsrechten

Deze website is een origineel werk van auteurschap en geniet wettelijke bescherming naar Frans recht. Dit werk wordt elders dan in Frankrijk beschermd door internationale verdragen zoals de Conventie van Bern, voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst.
Dienovereenkomstig wordt toegelaten : reproductie voor privé-doeleinden, het creëren van een hyperlink zonder frames, openbaar gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring door de directeur van publikatie.

Door het surfen op internet zonder wijziging van uw parameters accepteert u het gebruik van cookies en soortgelijke technologiën om toegang te krijgen tot diensten en aanbiedingen die u interesseren en voor de beveiliging van de transacties op ons website.